Як підготуватись до позапланової перевірки

Що потрібно знати, аби пройти перевірку із мінімальними втратами для власного бізнесу

Проведення такого роду заходів регламентоване Законом «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Для їх проведення необхідні підстави, передбачені статтею 6 Закону.

Підстава проведення позапланового заходу повинна бути зазначена у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю), копія якого надається суб’єкту господарювання.

Якщо позаплановий захід проводиться після надходження звернення фізичної особи про порушення, що спричинило шкоду її правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, то перевірка здійснюється виключно за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідним державним колегіальним органом. Копія такого погодження також повинна надаватись суб’єкту господарювання.

Відсутність передбачених у Законі підстав, не ознайомлення з ними суб’єкта господарювання, ненадання копії погодження є підставами для недопущення до перевірки.

Вивчаючи посвідчення (направлення) на перевірку слід звернути увагу на наявність необхідних реквізитів документа, а саме:

— найменування органу, що здійснює захід;

— найменування підприємства, що перевіряється, або його відокремленого підрозділу або — прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід, їх місце знаходження;

— номер і дата наказу (рішення, розпорядження), на виконання якого здійснюється захід;

— перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посади, прізвища, ім’я та по батькові;

— дата початку та дата закінчення заходу;

— тип заходу (плановий або позаплановий);

— форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування тощо);

— підстави та предмет здійснення заходу;

— інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення).
Посвідчення (направлення) підписується керівником або уповноваженим заступником (членом державного колегіального органу) із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові і засвідчується печаткою.

Особи перевіряючих повинні співпадати із тими, що фігурують у наказі на перевірку, кожен з них зобов’язаний мати службове посвідчення. Суб’єкт господарювання має право не допускати перевіряючих до здійснення заходу, якщо вони не пред’явили документів.

Дата та номер наказу, місце здійснення заходу, строки здійснення, тип, підстава та предмет здійснення заходу, найменування органу держнагляду, що зазначені у посвідченні на проведення заходу державного нагляду повинні бути внесені до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу.

Результати здійснення позапланового заходу оформлюються актом, що складається в останній день перевірки. Один його примірник надається суб’єкту господарювання. При здійсненні заходів державного нагляду (контролю) повинні використовуватись виключно уніфіковані форми актів, затверджені контролюючими органами та оприлюднені на їх офіційних сайтах.

У разі незгоди з результатами перевірки суб’єкт господарювання може при підписанні доповнити акт зауваженнями, що складають невід’ємну його частину.

Максимальні строки позапланової перевірки не можуть перевищувати 10 робочих днів для усіх та двох робочих днів для суб’єктів малого підприємництва. Ці строки не можуть продовжуватись.

Управляющий

Адвокатское бюро Максим Хартов

 

0 ответы

Ответить

Хотите принять участие в обсуждении?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий