Позапланова перевірка інспектора з праці і «неоформлені» співробітники. Що робити, якщо прийшла перевірка?

2017 рік почався для малого і середнього бізнесу з невтішних новин – держава задекларувала курс на боротьбу з неоформленими працівниками, встановивши штрафи в 96 000 грн. за одного неоформленого працівника і 320 000 грн. за недопуск інспектора з праці до перевірки з питань оформлення найманих працівників.

Такі суми штрафу, без сумніву, є критичними не тільки для приватних підприємців – перукарень, салонів краси, закусочних, але і для більш великих бізнесів.

Ситуацію додатково посилив розроблений державною службою України з питань праці проект порядку проведення перевірок, в якому інспектор з праці поставав таким собі суперагентом, які мають повноваження більші, ніж загальні повноваження поліції, прокуратури та СБУ.

З іншого боку, будь-який прийнятий порядок не може суперечити положенням законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Допускати чи не допускати до перевірки?

Будь-який підприємець має право не допустити інспектора з праці до перевірки, якщо їм порушені або не дотримані вимоги законодавства. А саме, у випадку з позаплановою перевіркою, такі порушення можуть полягати в наступному:

Інспектор з праці не надав копію направлення на перевірку або такий напрямок не відповідають вимогам цього Закону;

Інспектор з праці не вніс запис про здійснення заходу державного нагляду (контролю) у журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (при наявності такого журналу)

Інспектор праці здійснює контроль за повторну позапланову перевірку по тому самому факту (фактів), який був (були) підставою для проведеного позапланової перевірки.

Однак, потенційна помилка в прийнятті такого роду рішення може коштувати дуже дорого – 320 000 грн., Якщо перевірка стосується оформлення найманих працівників. Тому ми пропонуємо приймати за базову позицію допуск перевіряючого до перевірки, однак з деякими особливостями.

Що повинен мати інспектор з праці, що прийшов на позапланову перевірку?

Відразу необхідно зазначити, що навіть якщо інспектор з праці прийшов до вас на позапланову перевірку, він, крім службового посвідчення, повинен мати з собою направлення на перевірку. Копія направлення повинна бути вручена керівнику або представнику суб’єкта господарювання.

Для здійснення перевірки орган державного нагляду (контролю) видає наказ, який має містити найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки.

На підставі наказу (рішення, розпорядження) оформляється направлення на проведення перевірки яке підписується керівником органу державного нагляду із зазначенням прізвища, імені та по батькові і засвідчується печаткою. Даний напрямок є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку.

У направленні на проведення заходу зазначаються:

найменування органу державного нагляду (контролю), що здійснює перевірку;

 • найменування суб’єкта господарювання та / або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, щодо діяльності яких здійснюється перевірка;
 • місцезнаходження суб’єкта господарювання та / або його відокремленого підрозділу;
 • номер і дата наказу (рішення, розпорядження), на виконання якого здійснюється перевірка;
 • перелік посадових осіб, які беруть участь в проведенні перевірки, із зазначенням їх посади, прізвища, імені та по батькові;
 • дата початку та дата закінчення перевірки;
 • тип перевірки (планова або позапланова);
 • форма перевірки (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування тощо);
 • підстави для здійснення перевірки;
 • предмет здійснення перевірки;
 • інформація про здійснення попередньої перевірки (тип перевірки і термін її здійснення).

Якщо напрямок не містить вищевказаних відомостей, і ви порадилися з юристом / адвокатом – можете сміливо не допускати інспектора до перевірки.

В іншому випадку, ви переходите в стадію проведення перевірки.

Як проходить перевірка з питань праці?

Згідно Порядку проведення перевірок інспекторами з питань праці, перевірка складається з таких етапів:

Робота з документами, наданими суб’єктами господарювання на вимогу інспектора:

Оформлення документів за результатами перевірки.

Ознайомлення суб’єктів господарювання з документами, оформленими за результатами перевірки.

При цьому, інспектору на час проведення перевірки надається робоче місце, обладнане належним чином, право користування телефонним зв’язком, розмножувальною технікою, іншими послугами технічного характеру, необхідними для реалізації повноважень під час перевірки, оформлення матеріалів перевірки, спілкування з працівниками (у разі необхідності отримання пояснень) .

Інспектор з праці і суб’єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення перевірки засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню перевірки.

Що важливо, під час проведення перевірки не допускається вилучення у суб’єктів господарювання оригіналів їх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів, їх частин, крім випадків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.

Також жоден нормативний акт, даючи право інспектору з праці спілкуватися зі співробітниками, не зобов’язує співробітників спілкуватися з інспектором.

Суб’єкт господарювання під час здійснення перевірки має право:

 • бути поінформованим про свої права та обов’язки;
 • бути присутнім під час здійснення перевірки і залучати під час здійснення перевірки третіх осіб;
 • вимагати нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю або конфіденційну інформацію підприємства;
 • надавати органу державного нагляду (контролю) у письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта;
 • оскаржити в установленому законом порядку неправомірні дії органів державного нагляду (контролю) та їх посадових осіб;
 • отримувати консультативну допомогу від органу державного нагляду (контролю) з метою запобігання порушень під час здійснення перевірки;
 • вимагати припинення здійснення перевірки в разі використання посадовими особами неуніфікованих форм актів або з’ясування посадовими особами при здійсненні позапланового заходу державного нагляду (контролю) питань, інших ніж ті, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення такого заходу.

Крім того, норми законодавства містять правило, згідно якого, в разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків суб’єкта господарювання або повноважень органу державного нагляду (контролю), така норма трактується в інтересах підприємства.

Суб’єкти господарювання можуть залучати третіх осіб з метою захисту своїх прав та законних інтересів у ході здійснення перевірки. Треті особи мають право:

 • бути присутнім під час здійснення перевірки;
 • знайомитися з документами і матеріалами, що стосуються здійснення перевірки;
 • представляти інтереси суб’єктів господарювання перед органами державного нагляду (контролю) у порядку, встановленому законом.

Таким чином, як ви самі бачите, прав у суб’єкта господарювання, якщо їх правильно застосовувати, не менше, ніж у перевіряючого.

Виходячи з цього, вважаємо за необхідне виділити основні тези законодавчого регулювання проведення позапланових перевірок з питань праці:

Інспектор зобов’язаний до початку перевірки надати копію направлення на перевірку, що містить всі передбачені законодавством реквізити.

Копія даного напрямку може бути вручена або керівнику суб’єкта господарювання (директору, підприємцю) або уповноваженій ним особі. Вручення такого напряму простим співробітникам незаконно і до моменту прибуття керівника або уповноваженої ним особи інспектор з праці не має права починати перевірку.

Інспектор з праці не має права вилучати будь-які оригінали документів, а для отримання копій повинен надати запит, зафіксований письмово або засобами аудіо-відео фіксації

Суб’єкт господарювання не зобов’язаний мати саме в місці здійснення господарської діяльності та пред’явити на першу усною вимогою всі документи на своїх співробітників.

Співробітники не зобов’язані спілкуватися з інспектором і можуть не робити цього, якщо вони не бажають цього.

Суб’єкт господарювання має право скористатися при проведенні перевірки правовою допомогою адвоката, юриста і консультативною допомогою служби з питань праці.

Будь-які сумніви або протиріччя в законодавстві повинні тлумачитися на користь підприємця.

Таким чином, ідеальний алгоритм проведення перевірки виглядає наступним чином:

Після приходу інспектора з праці про його прихід повідомляється керівник (директор або підприємець) і адвокат. Інспектори просять почекати, поки не приїдуть зазначені особи.

Адвокат вивчає посвідчення інспектора та направлення на перевірку та спільно з керівником приймає рішення про допуск \ не допускаючи його до перевірки.

У разі допуску інспектора до перевірки, інспектору пропонується, з метою об’єктивного процесу ведення перевірки, отримувати і передавати документи згідно письмових запитів – відповідей.

Співробітникам роз’яснюється їх право не спілкуватися з інспектором, якщо вони не хочуть цього.

Готується відповідь, клопотання, пояснення та копії документів на письмовий запит інспектора.

У разі необхідності подається запит про надання консультативної допомоги щодо правомірності / неправомірності дій інспектора.

У разі необхідності оскаржуються дії інспектора.

При цьому слід враховувати, що знаходження в офісі компанії або підприємця особи, яка не оформлено як найманий працівник, автоматично чи не свідчить про порушення трудового законодавства.

Ось випадки цілком законного перебування в вашому офісі особи, яке формально, на погляд інспектора, може виконувати функції вашого співробітника, але насправді ним не є:

Ваш контрагент, фізична особа-підприємець, який з метою виконання (здачі) будь-якої частини роботи відвідав ваш офіс;

Особа, з яким у вас укладений договір цивільного-правового характеру, і яке виконує для вашого суб’єкта господарювання будь-яку разову роботу;

Особа, яка орендує у вас кілька метрів офісу або робоче місце;

Ваш клієнт, який, припустимо, орендує у вас комп’ютерну техніку погодинно.

Визначальним фактором у питанні який же характер ваших взаємин з даними особами будуть саме ті документи, які ви надасте інспектору з праці. Саме тому ми ще раз акцентуємо вашу увагу на те, що ви не зобов’язані надавати ці документи безпосередньо в момент відвідування інспектора.

Вони можуть бути в офісі адвоката, у вас вдома, в банку, в вашій бухгалтерії. Для того, щоб відповісти на запит інспектора про надання документів, вам може знадобитися консультативна допомога вищестоящого органу.

Іншими словами, у вас не менше прав, ніж у перевіряючого вас інспектора з праці. Все питання в умінні застосовувати їх.

С Уважением!
Управляющий Адвокатским Бюро
«Максима Хартова»
Максим Хартов

http://maximkhartov.com/

0 ответы

Ответить

Хотите принять участие в обсуждении?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий