Досудова доповідь. Для чого вона потрібна?

 

Законодавцем визначено, що досудова доповідь – це формалізована інформація, що характеризує обвинуваченого, з метою прийняття судом рішення про міру його відповідальності. Потрібна для того, щоб суддя мав можливість винести справедливий вирок, отримавши інформацію не лише про неправомірний вчинок, але й додаткову інформацію про особу, яка підозрюється у його вчиненні, дізнатися про обставини її життя, які могли стати причиною злочину, а також про заходи, які пропонує орган пробації для усунення таких обставин.

Досудова доповідь приймається судом до уваги. Важливо знати, що не може використовуватися у кримінальному провадженні, як доказ винуватості (та невинуватості) обвинуваченого у вчиненні злочину.

Як відбувається підготовка досудової доповіді?

Якщо людину звинувачено у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості, або тяжкого злочину, за який нижня межа санкції не перевищує п’ять років позбавлення волі, суд постановляє ухвалу, якою доручає працівнику пробації скласти досудову доповідь. Він має зібрати інформацію про обвинуваченого та відобразити її у доповіді, яку зобов’язаний подати до суду,  у встановлений ухвалою строк. Працівник пробації є незалежною, неупередженою особою, яка надає суду необхідну інформацію про обвинуваченого. За допомогою спеціальної методики він проводить дослідження соціального оточення обвинуваченого, його психологічної характеристики, аби з’ясувати обставини, що могли створити умови для вчинення злочину (так звані фактори ризику). З’ясовує кримінальну історію особи, її сімейний стан та відносини у сім’ї, житлові умови, інформацію, про роботу, фінансове положення, спосіб проведення вільного часу, наявність алкогольної або наркотичної залежності, відомості про фізичне та психічне здоров’я.

Для підготовки досудової доповіді працівник пробації має право спілкуватися з найближчим оточенням обвинуваченого: рідними, друзями, колегами, іншими особами, які знайомі з ним, а також отримувати інформацію з інших джерел: матеріалів кримінального провадження, місця роботи або навчання, проживання тощо. Інформація, що буде надана для підготовки досудової доповіді, захищається законом. З нею може ознайомитися лише обмежене коло осіб: працівник пробації, суддя, прокурор, захисник та потерпілий. Незважаючи на доволі розширений перелік складових досудової доповіді, слід зауважити, що її складання жодним чином не знімає зі сторони обвинувачення обов’язок доказування даних (обставин), що характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання (п. 5 ст. 91 КПК України). Відомості можуть збігатися, наприклад, позитивні характеристики щодо особи, але за зовнішнім виявом вони оформлюються у різні документи, одні з яких будуть доказами у провадженні, зібраними стороною обвинувачення, а інші – матимуть рекомендаційний характер у формі досудової доповіді. Таким чином, досудова доповідь може стати зручним рекомендаційним інструментом для формулювання виваженої позиції у судових дебатах стороною обвинувачення та для подальшого об’єктивного прийняття судом рішення про вид і міру покарання у випадку ухвалення обвинувального вироку суду.

Безперечним позитивом доповіді є її рекомендаційний характер, а також заборона використання як доказу винуватості особи.

Управляющий

Адвокатское бюро Максим Хартов

 

0 ответы

Ответить

Хотите принять участие в обсуждении?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий