Ограничительные меры, применяемые к лицам, совершившим домашнее насилие (Раздел XIII-1 УК Украины)

В интересах потерпевшего от преступления, связанного с домашним насилием, одновременно с назначением наказания, не связанного с лишением свободы, или освобождения от наказания по основаниям, предусмотренным Уголовным кодексом Украины, от уголовной ответственности или наказания, суд может применить к лицу, совершившему домашнее насилие, один или несколько ограничительных мер, согласно которому (которым) на осужденного могут быть возложены следующие обязанности: Читать/смотреть далее

Як зареєструвати право власності на земельний пай: покрокова інструкція

Відповідно до чинного законодавства до 1 січня 2025 року всі власники нерозподілених (невитребуваних) земельних ділянок або їх спадкоємці повинні оформити право власності на свої паї. Якщо вимогу не буде виконано, вважатиметься, що власники ділянок автоматично відмовилися від землі, і вона перейде у комунальну власність територіальної громади. Читать/смотреть далее

Що треба врахувати при укладанні договіру купівлі-продажу земельної ділянки

Договір купівлі-продажу земельної ділянки укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню (стаття 657 Цивільного кодексу). Читать/смотреть далее

Спадкування земельної ділянки – порядок оформленная, оподаткування.

Відповідно до цивільного законодавства України спадкування — це перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. Читать/смотреть далее

Як відбувається встановлення меж земельної ділянки (роз’яснення Мін’юсту)

Власник земельної ділянки має право вимагати від власника сусідньої земельної ділянки сприяння встановленню твердих меж, а також відновленню межових знаків у випадках, коли вони зникли, перемістились або стали невиразними. Читать/смотреть далее

Как увеличить размер алиментов на ребенка

Статья 192 Семейного кодекса прямо предусматривает возможность изменения размера алиментов по иску получателя алиментов в случае изменения материального или семейного положения, ухудшения здоровья получателя алиментов и в других случаях, предусмотренных СК.  Читать/смотреть далее

Хто відповідатиме за напад безпритульної собаки

Відповідно до статті 180 Цивільного кодексу тварини є особливим об’єктом цивільних прав, на яких поширюється правовий режим речі, тобто собака є майном, об’єктом права власності.

Статтею 12 Закону «Про захист тварин від жорстокого поводження» визначено, що шкода, заподіяна особі або майну фізичної особи, а також шкода, заподіяна майну юридичної особи твариною, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її утримує. Читать/смотреть далее

Что такое шум, какие временные ограничения для шума и какая предусмотрена ответственность за нарушение правил соблюдения тишины?

Что такое шум?

Закон «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения» относит шум к физическим факторам среды обитания, которые влияют или могут влиять на здоровье человека или здоровье будущих поколений. Читать/смотреть далее

Користування земельною ділянкою: усе про земельний сервітут

Користуватись чужою земельною ділянкою, — з метою здійснення  проходу (проїзду) через чужу земельну ділянку, прокладання чи експлуатації ліній електропередач чи зв’язку, або трубопроводу для забезпечення водопостачання чи меліорації, вам потрібно встановити земельний сервітут. Читать/смотреть далее